نام کتاب :

 

آمار بازدیدکنندگان :

تعداد کتاب ها : 29

 

کتاب Dandelion of Love توسط حمید مقدسی تالیف و منتشر شده است.

 

سبد خرید (0 مورد)

نام کتاب : مدیریت اطلاعات بهداشتی ، مدیریت یک منبع استراتژیک

موضوع : مدیریت اطلاعات

نویسنده : مروات ابدلهاک

مترجم : دکتر فرخنده اسدی و همکاران

قیمت : 35000 ریال

نام کتاب : مدیریت اطلاعات بهداشتی با رویکردی به آمار و اپیدمیولوژی

موضوع : مدیریت اطلاعات

نویسنده : مروات ابدلهاک

مترجم : دکتر نیلوفر ماسوری و دکتر رکسانا شریفیان

قیمت : 15000 ریال

نام کتاب : مدیریت نوین بیمارستانی

موضوع : مدیریت

نویسنده : فاطمه سمنانی و گروه مولفین بیمارستان هاشمی نژاد

مترجم :

قیمت : 15000 ریال

نام کتاب : رنگ آمیزی و آشنایی با اشیا

موضوع : کودکان-رنگ آمیزی و آموزش

نویسنده : زهرا سمنانی

مترجم :

قیمت : 2000 ریال

نام کتاب : رنگ آمیزی و آشنایی با میوه ها

موضوع : کودکان-رنگ آمیزی و آموزش

نویسنده : زهرا سمنانی

مترجم :

قیمت : 2000 ریال

نام کتاب : رنگ آمیزی و آشنایی با گلها

موضوع : کودکان-رنگ آمیزی و آموزش

نویسنده : زهرا سمنانی

مترجم :

قیمت : 2000 ریال

نام کتاب : رنگ آمیزی و آشنایی با خزندگان و جانوران دریایی

موضوع : کودکان-رنگ آمیزی و آموزش

نویسنده : زهرا سمنانی

مترجم :

قیمت : 2000 ریال

نام کتاب : صرع ، بیماری مقدس!؟

موضوع : پزشکی

نویسنده : دکتر حمید مقدسی

مترجم :

قیمت : 10000 ریال

نام کتاب : صدور گواهی فوت چرا و چگونه

موضوع : مدیریت اطلاعات

نویسنده : فرهاد بهمن زیاری و سیما عجمی

مترجم :

قیمت : 15000 ریال

نام کتاب : من و تو و کودک کم توان ذهنی ما

موضوع : روان شناسی

نویسنده : حمیده مقدسی

مترجم :

قیمت : 10000 ریال

   3   2   1   

 

 

 

مدیریت اطلاعات بهداشتی با رویکردی به آمار و اپیدمیولوژی