نام کتاب :

 

آمار بازدیدکنندگان :

تعداد کتاب ها : 23

 

دیوان آرام و سروده های آرام دو کتاب شعر تازه نشر یافته است

 

سبد خرید (0 مورد)

نام کتاب : سروده های آرام

موضوع : شعر

نویسنده : حمید مقدسی

مترجم :

قیمت : 100000 ریال ریال

نام کتاب : دیوان آرام

موضوع : شعر

نویسنده : حمید مقدسی

مترجم :

قیمت : 200000 ریال ریال

نام کتاب : حرکت در مسیر تعالی

موضوع : مدیریت

نویسنده : فاطمه سمنانی و گروه مولفین بیمارستان هاشمی نژاد

مترجم :

قیمت : 30000 ریال

نام کتاب : اصول سیستم های شناسایی از طریق RFID و کاربردهای آن

موضوع : انفورماتیک

نویسنده : مهندس سعید مقدسی ، دکتر فریبرز سبحان منش، دکتر حمید مقدسی

مترجم :

قیمت : 55000 ریال

نام کتاب : مدیریت اطلاعات بهداشتی ، مدیریت یک منبع استراتژیک

موضوع : مدیریت اطلاعات

نویسنده : مروات ابدلهاک

مترجم : دکتر فرخنده اسدی و همکاران

قیمت : 35000 ریال

نام کتاب : مدیریت اطلاعات بهداشتی با رویکردی به آمار و اپیدمیولوژی

موضوع : مدیریت اطلاعات

نویسنده : مروات ابدلهاک

مترجم : دکتر نیلوفر ماسوری و دکتر رکسانا شریفیان

قیمت : 15000 ریال

نام کتاب : مدیریت نوین بیمارستانی

موضوع : مدیریت

نویسنده : فاطمه سمنانی و گروه مولفین بیمارستان هاشمی نژاد

مترجم :

قیمت : 15000 ریال

نام کتاب : رنگ آمیزی و آشنایی با اشیا

موضوع : کودکان-رنگ آمیزی و آموزش

نویسنده : زهرا سمنانی

مترجم :

قیمت : 2000 ریال

نام کتاب : رنگ آمیزی و آشنایی با میوه ها

موضوع : کودکان-رنگ آمیزی و آموزش

نویسنده : زهرا سمنانی

مترجم :

قیمت : 2000 ریال

نام کتاب : رنگ آمیزی و آشنایی با گلها

موضوع : کودکان-رنگ آمیزی و آموزش

نویسنده : زهرا سمنانی

مترجم :

قیمت : 2000 ریال

   3   2   1   

 

 

 

من و تو و کودک کم توان ذهنی ما