نام کتاب :

 

آمار بازدیدکنندگان :

تعداد کتاب ها : 29

 

کتاب Dandelion of Love توسط حمید مقدسی تالیف و منتشر شده است.

 

 
 
 

 

 

اصول سیستم های شناسایی از طریق RFID و کاربردهای آن