نام کتاب :

 

آمار بازدیدکنندگان :

تعداد کتاب ها : 29

 

کتاب Dandelion of Love توسط حمید مقدسی تالیف و منتشر شده است.

 

سبد خرید (0 مورد)

نام کتاب : مدیریت اطلاعات بهداشتی ، مدیریت یک منبع استراتژیک

موضوع : مدیریت اطلاعات

نویسنده : مروات ابدلهاک

مترجم : دکتر فرخنده اسدی و همکاران

قیمت : 35000 ریال

نام کتاب : مدیریت اطلاعات بهداشتی با رویکردی به آمار و اپیدمیولوژی

موضوع : مدیریت اطلاعات

نویسنده : مروات ابدلهاک

مترجم : دکتر نیلوفر ماسوری و دکتر رکسانا شریفیان

قیمت : 15000 ریال

نام کتاب : صدور گواهی فوت چرا و چگونه

موضوع : مدیریت اطلاعات

نویسنده : فرهاد بهمن زیاری و سیما عجمی

مترجم :

قیمت : 15000 ریال

نام کتاب : کیفیت اطلاعات در مراقبت بهداشتی

موضوع : مدیریت اطلاعات

نویسنده : دکتر حمید مقدسی

مترجم :

قیمت : 20000 ریال

نام کتاب : داده پردازی بهداشتی

موضوع : مدیریت اطلاعات

نویسنده : دکتر حمید مقدسی

مترجم :

قیمت : 20000 ریال

   1   

 

 

 

مدیریت اطلاعات بهداشتی با رویکردی به آمار و اپیدمیولوژی