نام کتاب :

 

آمار بازدیدکنندگان :

تعداد کتاب ها : 29

 

کتاب Dandelion of Love توسط حمید مقدسی تالیف و منتشر شده است.

 

شماره تماس 09123843990

نام و نام‌خانوادگی :

تلفن :

پست الکترونیک :

موضوع :

پیغام :

 

 

کاربرد آمار در مدیریت بیمارستانی